Почетна

Хиваина од Битола е компанија која работи во полето на изградба на енергетски ефикасни домови како индивидуални така и стамбени и деловни згради. Исто така во последниве неколку години фокусот е ставен за изградба и инсталирање на фотоволтаични системи и изградба на „паметни“ објекти

Хиваина од Битола е компанија која работи во полето на изградба на енергетски ефикасни домови како индивидуални така и стамбени и деловни згради. Исто така во последниве неколку години фокусот е ставен за изградба и инсталирање на фотоволтаични системи и изградба на „паметни“ објекти

Хиваина од Битола е компанија која работи во полето на изградба на енергетски ефикасни домови како индивидуални така и стамбени и деловни згради. Исто така во последниве неколку години фокусот е ставен за изградба и инсталирање на фотоволтаични системи и изградба на „паметни“ објекти